czwartek, 7 lipca 2022
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział poznański

Mistrzostwa MMFP


Sekcja


VIII Międzynarodowe Mistrzostwa Florystyczne Polski 2014
 26 luty - 1 marzec 2014
Poznań

    Zarząd Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddziału Poznańskiego (SITO) - członek Międzynarodowej Federacji Florystycznej FLORINT - International Florist Organisation, ma przyjemność zaprosić Państwa na VIII Międzynarodowe Mistrzostwa Florystyczne Polski, które odbędą się w dniach 26.02. -1.03.2014 roku (środa-sobota) w Pawilonie 6A w ramach Targów Special Days oraz Targów GARDENIA na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

    Dla polskich i zagranicznych florystów Mistrzostwa są okazją do zaprezentowania umiejętności i kreatywności w interpretacji tematów. Pozwalają poznać nowe trendy i techniki, wymienić doświadczenia. Dla zwycięzców w obu kategoriach wiekowych są przepustką do udziału w mistrzostwach Florystycznych Europy.

W Mistrzostwach mogą brać udział uczestnicy z Polski i zagranicy.

Mistrzostwa będą podzielone na dwie kategorie wiekowe:

Grupa A - floryści w wieku powyżej 24 lat
Grupa B - juniorzy do 24 lat

 

Nagrody dla zwycięzców
VIII Międzynarodowych Mistrzostw Florystycznych Polski 2014


 

Nagrody pieniężne ufundowane przez Spółdzielczą Grupę Bankową
dla zwycięzców w kategorii seniorów:

I miejsce 3.000 PLN
II miejsce 2.000 PLN
III miejsce 1.500 PLN


Nagrody pieniężne ufundowane przez  VICTORIA FLORAL PRODUCTS
dla zwycięzców w kategorii juniorów:

I miejsce 1.500 PLN
II miejsce 1.000 PLN
III miejsce 500 PLN


Zwycięzcy VIII Międzynarodowych Mistrzostw Florystycznych Polski
otrzymają Statuetki oraz Dyplomy  od
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Stanisława KalembyKażdy uczestnik Mistrzostw może mieć asystenta, który pomaga przygotować materiał rośliny na zapleczu oraz na stanowisku konkursowym. Po zakończeniu konkurencji asystent pomaga uporządkować stanowisko.
W trakcie realizacji zadań konkursowych uczestnik pracuje samodzielnie.

Zadania konkursowe nr 1, 2, 3  w grupie A oraz zadanie 1, 2  w grupie B uczestnik realizuje na wylosowanym stanowisku z własnego materiału. Zadanie „Niespodzianka” wykonywane będzie w miejscu wyznaczonym przez organizatora  z materiału dostarczonego przez organizatora.

Zadanie 1 w grupie A realizowane jest w dniu 26 lutego 2014 r., pozostałe zadania w grupie A oraz zadania w grupie B realizowane są 27 lutego 2014 r.  przy udziale publiczności.

Zadania konkursowe

Grupa A

1. „Florystyczne podróże” – obiekt florystyczny inspirowany wybranym krajem
2. ,,Stół dla podróżnika inspirowany kulturą wybranego kraju”
3. Bukiet ślubny/ozdoba ślubna dla panny młodej
4. Niespodzianka

Grupa B

1. ,,Stół dla podróżnika inspirowany kulturą wybranego kraju”
2.  Bukiet ślubny/ozdoba ślubna dla panny młodej
3. Niespodzianka

Każdy uczestnik ma do dyspozycji stanowisko wystawowe oraz stół roboczy w pawilonie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Stanowiska będą losowane przez uczestników przed rozpoczęciem Mistrzostw.

Na stanowisku oprócz listwy wyznaczającej granice nie ma zabudowy, ani oświetlenia.
W przypadku gdy uczestnik do realizowanego zadania wymaga wysokiej zabudowy oraz oświetlenia proszony jest o wcześniejszy kontakt z organizatorem.

Prace konkursowe ocenia jury w skali 100 punktowej według reguł ustanowionych przez Międzynarodową Federację Florystyczną – FLORINT (International Florist Organisation).
 

 Jury
VIII Międzynarodowych Mistrzostw Florystycznych Polski


dr Piotr Salachna
Przewodniczący Jury

dr hab. Agnieszka Krzymińska
Członek Jury

Magdalena Birula-Białynicka
Członek Jury

Anna Nizińska
Członek Jury
 

Uczestnicy
VIII Międzynarodowych Mistrzostw Florystycznych Polski


 


Grupa A - floryści w wieku powyżej 24 lat

Justyna Babicz, Poznań
Julia Bańkowska, Złotniczki - Polska Szkoła Florystyczna
Pŕemysl Hytych, Czechy
Justyna Kasztelan, Głuchowo
Mariola Pasznicka, Bogatynia
Małgorzata Szymioł, Kalisz
Katarzyna Greta Szymkowiak, Borowiec
Eliza Weber, Byczyna - Polska Szkoła Florystyczna
Kamila Żołyńska, Poznań

Grupa B - juniorzy do 24 lat

Iga Mikołajczyk, Głogów – Polska Szkoła Florystyczna
Monika Sokołowska, Szczecin  - Polska Szkoła Florystyczna


Komitet Techniczny
VIII Międzynarodowych Mistrzostw Florystycznych Polski


Maria Matuszczak
Maria Paulina Ulczycka-Walorska
Karolina Wenc
Luiza Dawidowicz

 

Przy ocenie brane będą pod uwagę następujące elementy:

 

technika      30 punktów
idea/kreatywność 20 punktów
kolorystyka   20 punktów
kompozycja    30 punktów


 

Zgłoszenie udziału w Mistrzostwach należy przesłać pocztą na adres:
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Oddział Poznański
ul. Wieniawskiego 5/9  
61-712 Poznań
 
lub drogą elektroniczną:
sito@sito.poznan.pl

w terminie do: Termin przysyłania zgłoszeń został przedłużony do 31 stycznia 2014 r.

PŁATNOŚĆ ZA VIII MMFP:
uczestnictwo w VIII MMFP wynosi:  300 zł

Należność  prosimy przelać na konto SITO:
PKO BP I O/Poznań
35 1020 4027 0000 1202 0031 1654
z dopiskiem: udział w VIII MMFP.

Kontakt:
Biuro SITO
ul. Wieniawskiego  5/9
61-712 Poznań
tel. 61 853 67 16

VIII Międzynarodowym Mistrzostwom Florystycznym Polski będzie towarzyszył Otwarty Konkurs dla Kwiaciarń, Warsztaty Florystyczne oraz Pokazy Florystyczne w wykonaniu zwycięzców Mistrzostw 2014.


Serdecznie zapraszamy!VIII MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA FLORYSTYCZNE POLSKI
POD AUSPICJAMI:

 
PATRONI HONOROWI
VIII MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW FLORYSTYCZNYCH POLSKI

 

 


 


 

PATRONI MEDIALNI
VIII MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW FLORYSTYCZNYCH POLSKI

  

SPONSORZY
VIII MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW FLORYSTYCZNYCH POLSKI


       

                             


 

 


The VIII Polish International Floristic Championship
26.02. - 1.03.2014
Poznań International Fair

 

      The Polish Association of Engineers and Technicians of Horticulture (SITO) Poznań Branch as a member of The International Floristic Federation FLORINT - International Florists Organization has a pleasure to invite you to The VIII Polish International Floristic Championship 26 February – 1 March 2014 in Pavilion 6A at the ground of Poznań International Fair (from Wednesday to Saturday).

       The competition is a chance for Polish and foreign florists to show all their skills such as ability and creativity to improvise flower arrangements. It let them know the latest trends and techniques as well as to exchange experience. Winners of both age groups have a chance to participate at The European Floristic Championship.

      We cordially invite florists from Poland and  foreign countries.

During the competition participants realize some different tasks and are divided into 2 groups:

Group A - florists over 24 years
Group B - juniors by 24 years


 

The  prizes for the winners
The VIII Polish International Floristic Championship 2014


Cash prize founded by Spółdzielcza Grupa Bankowa
for the winners in the seniors category :

1st  place 3.000 PLN
2nd place 2.000 PLN
3th place 1.500 PLN

 Cash prize founded by  VICTORIA FLORAL PRODUCTS 
for the winners in the juniors category:


1st  place 1.500 PLN
2nd place 1.000 PLN
3th place 500 PLN

The Winners of the VIII  Polish International Floristic Championship 2014
will receive diplomas and the statues from
Stanisław Kalemba - The Polish Ministry of Agriculture and Rural Development


Each participant can invite an assistant who helps to prepare the plant material at the stand.
His/her duty is also to clean the stand after each  part of competition and provide all necessary material for the next task. Each arrangement has to be done individually by competitors.

 All competitors have their own stands as well as the working tables at the Pavilion.
Positions of stands are given by drawing lots just before the competition.

 There is a border line at each stand but not the walls, lighting or any other facilities.
If one needs such facilities like high walls, lighting etc. then is requested to contact organizers in advance.

Tasks  1, 2 and  3 in the group A and tasks 1 and  2 in the group B are carried out  at the basis of the material provided by participants and are realized at the drawn positions. The task "Suprise" is carried out at the basis of the material provided by organizers and is realized at the place fixed by them.

Task 1 at the group A is scheduled for 26 February 2014 while the remaining tasks at the group A and all the tasks at the group B are scheduled for 27 February 2014. They are all realized in the front of audience.


Competition tasks:

Group A

1.  "Floristic travel" - the object floristic inspired choice of country.
2.  “Table for the traveler inspired by the culture of the selected country”.
3.  “Wedding bouquet/ decoration for a bride”
4.  Surprise

Group B

1. "Table for the traveler inspired by the culture of the selected country.
2. “Wedding bouquet/ decoration for a bride”
3.  Surprise
 

  According to the rules established by The Floristic Federation  FLORINT, competition is judged by an international jury team at the basis of 100 points range.


The Jury
VIII Polish International Floristic Championship


dr Piotr Salachna
President of the Jury

dr hab. Agnieszka Krzymińska
Member of the Jury

Magdalena Birula-Białynicka
Member of the Jury

Anna Nizińska
Member of the Jury

 

The list of Participants
VIII Polish International Floristic Championship


Group A - florists over 24 years:

Justyna Babicz, Poznań
Julia Bańkowska, Złotniczki - Polska Szkoła Florystyczna
Pŕemysl Hytych, Czechy
Justyna Kasztelan, Głuchowo
Mariola Pasznicka, Bogatynia
Małgorzata Szymioł, Kalisz
Katarzyna Greta Szymkowiak, Borowiec
Eliza Weber, Byczyna - Polska Szkoła Florystyczna
Kamila Żołyńska, Poznań

Group B - juniors by 24 years:

Iga Mikołajczyk, Głogów – Polska Szkoła Florystyczna
Monika Sokołowska, Szczecin  - Polska Szkoła Florystyczna


The Technical Committee
VIII Polish International Floristic Championship


Maria Matuszczak
Maria Paulina Ulczycka-Walorska
Karolina Wenc
Luiza Dawidowicz

 

The following elements are taken into consideration:

techniques  maximum note is 30 points
idea/creativity  maximum note is 20 points
colours   maximum note is 20 points
composition     maximum note is 30 points


Please send your application form by post to:
The Polish Association of Engineers and Technicians of Horticulture (SITO)
Poznań Branch
Wieniawski Street  5 / 9
61 - 712 Poznań, Poland

or by e-mail to:  sito@sito.poznan.pl
by 31 January 2014

Organizers will send detailed regulations of competition  and full  information to anybody interested in participation.

Contact:
SITO Office
Wieniawski Street  5 / 9
61 - 712 Poznań, Poland
tel./fax (+4861) 853 67 16

You are  cordially invited
to participate at The VIII  Polish International Florists Championship!
 

Strona używa plików cookies. Wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki.