sobota, 13 kwietnia 2024
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział poznański

Historia sekcji


Sekcja


Historia sekcji


Przy Oddziale Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa działa Sekcja Florystyczna.
 

Skład Sekcji Florystycznej SITO Oddział Poznański:
 

Dominika Wolna
Przewodnicząca

Agnieszka Górkiewicz
Wiceprzewodnicząca

Kacper Terka
Sekretarz


Członkowie Sekcji:

Monika Bartkowiak
Luiza Dawidowicz
Kinga Dudek
Bartosz Górkiewicz
Anna Durzyńska
Anna Kłobus-Teodorowicz
Agnieszka Krzymińska
Kamil Lutostański
Maria Matuszczak

 


REGULAMIN
Sekcji Florystycznej SITO Oddział Poznański1. Sekcja Florystyczna działa jako sekcja w SITO Oddział Poznański.
2. Władze Sekcji stanowi 2-osobowe Gremium:

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący

3. Kadencja władz Sekcji trwa 2 lata.
4. Sekcja ma charakter ogólnopolski, jego terenem działania jest cały kraj (istnieje możliwość powoływania oddziałów terenowych podległych SITO Oddział w Poznaniu).
5. Siedzibą Sekcji jest siedziba SITO Oddział Poznański.
6. Celem działania Sekcji jest:

- popularyzacja i podniesienie poziomu florystyki w Polsce
- organizowanie szkoleń/kursów/warsztatów florystycznych
- organizowanie Wystaw, Konkursów i Pokazów Florystycznych
- organizowanie wyjazdów flortystycznych
- uczestniczenie w imprezach specjalistycznych w kraju oraz zagranicą

7. Członkiem Sekcji Florystycznej może być:

- specjalista - osoba zawodowo związana z florystyką
- amator - miłośnik roślin, niezwiązany profesjonalnie ze sztuką układania kwiatów

8. Członek Sekcji Florystycznej SITO Oddział Poznański staje się jednocześnie członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział Poznański.

9. Koszty organizacyjne związane z działalnością Sekcji Florystycznej pokrywane są z organizowanych wydarzeń florystycznych oraz składek członków:

Składka członkowska na rok wynosi 100.00 złotych.
Studenci oraz emeryci - składka członkowska na rok wynosi 36.00 złotych.
(informacje dotyczące płatności składek reguluje Statut SITO o/Poznań)

10. Każdy członek Sekcji Florystycznej SITO Oddział Poznański otrzyma legitymację.
11. Za realizację postanowień ujętych w regulaminie, a szczególności planów, kosztorysów, realizacji rozliczenia kosztów odpowiada jednoosobowo Przewodniczący Sekcji.HISTORIA SEKCJI FLORYSTYCZNEJ
 

Zainteresowanie florystyką w SITO Oddział Poznański rozpoczęło się już w roku 1969. Sprowadzono wtedy specjalistów japońskiej sztuki układania kwiatów na kilka pokazów, a w trzy lata później program szkoleń wzbogacono o kursy bukieciarsko - dekoracyjne kończące się pokazem układania kwiatów i wystawami prac uczestników.  Kursy bukieciarskie II stopnia odbyły się też  w 1979 i 1981 r. i później w latach 1982, 1985, 1986.

SITO Oddział Poznański  ma bogate doświadczenie w organizacji wystaw florystycznych, pokazów florystycznych, szkoleń, kursów i konkursów.

W latach 2000-2014 Oddział Poznański SITO jako jedyny przedstawiciel i organizacja z Polski była członkiem Międzynarodowej Federacji Florystycznej FLORINT - International Florist Organisation (dawniej FEUPF) skupiającej stowarzyszenia florystyczne z całej Europy współpracuje z najzdolniejszymi florystami Europy. Biorąc udział w organizowanych przez nas mistrzostwach, wystawach i pokazach florystycznych dzielą się swoim doświadczeniem wpływają na podnoszenie poziomu florystyki w naszym kraju. Poprzez różnorodne działania SITO przyczynia się do rozpowszechniania sztuki florystycznej w Polsce.

Nasze Stowarzyszenie było organizatorem Międzynarodowych Mistrzostw Florystycznych Polski (8 edycji), w których uczestniczyli floryści nie tylko z Polski ale z: Belgii, Białorusi, Czech, Francji, Holandii, Litwy, Niemiec i Ukrainy. Oceny prac konkursowych w kategorii juniorów i seniorów, według zasad międzynarodowej organizacji florystycznej FLORINT, dokonywało  międzynarodowe jury. Dla zwycięzców – w kategoriach juniorów (do 24 lat) MMFP było przepustką do udziału w Mistrzostwach Florystycznych Europy.

Poza tym Oddział Poznański jest także organizatorem Pokazów Florystycznych oraz konkursu dla kwiaciarń, które cyklicznie odbywają się na Międzynarodowych Targach Poznańskich podczas Targów Ogrodniczych GARDENIA i Special Days (13 edycji).

W roku 2012 zorganizowaliśmy Wystawę Kwiatową oraz Pokazy Florystyczne z okazji otwarcia Galerii NoVa Park w Gorzowie Wielkopolskim. Na Wystawie Kwiatowej wyeksponowaliśmy 15 tysięcy kwiatów tj. tulipany między innymi odmiany ‘Maria Kaczyńska’, ‘Lech Kaczyński’, ‘Irena Sendler’, ‘Preludium Chopina’, żonkile i hiacynty. Wystawa Kwiatowa trwała 5 dni i cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających. Wystawie Kwiatowej towarzyszyły również Pokazy Florystyczne w wykonaniu Zygmunt Sieradzana - Mistrza Polski w kategorii juniorów i seniorów oraz Mistrza Europy. Pokazy Florystyczne z udziałem Zygmunta Sieradzana prowadziła i komentowała Maja Popielarska - prowadząca program "Maja w Ogrodzie". Wystawa Kwiatowa oraz Pokazy Florystyczne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród zwiedzających.

W 2014 r, zorganizowaliśmy przy współpracy z Urzędem Miasta w Pile, Międzynarodowymi Targami Poznańskimi Pokazy Florystyczne oraz Otwarty Konkurs dla Kwiaciarń podczas I Krajowej Wystawy Miasto i Ogród Piła.
W roku 2014 zorganizowaliśmy również Pokaz Florystyczny w Galerii AMBER w Kaliszu w wykonaniu Małgorzaty Szymioł Mistrzyni Polski VIII Międzynarodowych Mistrzostw Florystycznych Polski 2014.
Pokazom Florystycznym towarzyszył Konkurs dla Dzieci w układaniu bukietu ‘Dla Ciebie Mamo’ oraz Wystawa Kwiatów.

Na stałe w kalendarz imprez wpisały się, organizowane co roku wystawy: wiosną – wystawa tulipanów, w lecie – wystawa mieczyków czy jesienią - wystawa chryzantem. Z inicjatywy Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego wspólnie organizowaliśmy wystawy roślin rabatowych i doniczkowych. Wszystkie ww. wystawy odbywały się w Palmiarni Poznańskiej, poza pierwszą i drugą Wystawą Tulipanów, które odbyły się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Wystawy kwiatów nie mogłyby się odbyć bez przychylności ogrodników producentów, którzy  nieodpłatnie dostarczali szeroką gamę odmian tulipanów, żonkili i hiacyntów

Na naszych wystawach tulipanów prezentowaliśmy najnowsze odmiany poświęcone wielkim Polkom i Polakom jak: ‘Jan Paweł II’, ‘Irena Sendler’, ‘Lech Kaczyński’, ‘Maria Kaczyńska’, ‘Jolanta Kwaśniewska’, ‘Anna Komorowska’, ‘Aleksander Kwaśniewski’ – i odmianę poznańskiego hodowcy ‘Stefan Stuligrosz’ jak i również biało-czerwoną odmianę ‘Polonia‘, której nazwa została uroczyście nadana 3 maja 2010 r. w Zgromadzeniu Chrystusowców w Poznaniu, którzy działają na rzecz Polonii w świecie.

Na stałe w kalendarz SITO wpisały się 'Poznańskie Dywany Kwiatowe', które są organizowane od roku 2013 (8 edycji). Podczas tworzenia „Poznańskich Dywanów Kwiatowych” wiele osób, nie tylko mieszkańców naszego miasta i województwa, mogło podziwiać kolorowe kobierce „utkane” z setek tysięcy główek tulipanów. Poznańskie Dywany jak co roku układane są w samym sercu Poznania na wielkim trawniku w Parku Adama Mickiewicza przed Teatrem Wielkim im. Stanisława Moniuszki. Kolorowe dywany kwiatowe są układane przez florystów – członków naszego Stowarzyszenia i współpracujące ze Stowarzyszeniem Kołem Naukowym Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - KNAK. Poznańskim Dywanom Kwiatowym towarzyszy Chrzest Tulipana. W roku 2018 odbył się chrzest tulipanów 'Generał Stanisław Taczak' oraz 'Generał Jóżef Dowbor-Muśnicki', a w roku 2019 odbył się Chrzest Tulipana 'Uniwersytet Przyrodniczy'.  Odmiany tulipanów zostały wyhodowane przez holenderskiego hodowcę Jana Ligtharta.

To głównie dzięki zrozumieniu idei promowania piękna kompozycji kwiatowych, możemy rozwijać sztukę florystyki w Polsce, wspierać młodych florystów w ich rozwoju.

Dużym osiągnięciem było zorganizowanie w 2009 roku kursu dla Krajowych  i Europejskich Sędziów Florystycznych. Odbył się on w czerwcu 2009 r. przy współpracy z Międzynarodową Organizacją Florystyczną FLORINT i przy dużym zaangażowaniu florystek kol. Anny Durzyńskiej, kol. prof. UPP dr hab. Agnieszki Krzymińskiej i kol. Marii Matuszczak.

Ponadto od szeregu lat prowadzona jest jeszcze inna działalność wystawiennicza, adresowana przede wszystkim do środowiska lokalnego.

Sekcja Florystyczna Stowarzyszania Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział Poznański współpracuje z:

 •  Klubem Florystów Polskich SITO przy Zarządzie Głównym SITO Skierniewice
 •  Międzynarodowymi Targami Poznańskimi
 • Wielkopolską Gildią Rolno - Ogrodniczą S.A. w Poznaniu
 • Urzędem Miasta Poznania
 • Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
 • Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu
 • Palmiarnią Poznańską
 • Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu
 • Katedrą Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa
 • Ogrodem Botanicznym w Poznaniu
 •  Sekcją Florystyczną Koła Naukowego Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Kołem Naukowe Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - KNAK
 • Wielkopolskim Związkiem Ogrodniczym w Poznaniu,
 • Kołem Poznań Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego
 • Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Techniczną NOT Rada w Poznaniu
 • Stowarzyszeniem Florystów Polskich
 • Floryści, Szkoły, Producenci, Ogrodnicy, Szkółkarze

WSTĄP DO SEKCJI FLORYSTYKA SITO POZNAŃ

 

Osoby zainteresowane członkostwem w Sekcji FLORYSTYKA SITO POZNAŃ, proszeni są o przysłanie informacji e-mailem na sito@sito.poznan.pl
Członek Sekcji FLORYSTYKA SITO POZNAŃ jest jednocześnie członkiem SITO Poznań.
Informacje o członkostwie w SITO Poznań znajdują się na stronie sito pod linkiem:    

http://sito.poznan.pl/stowarzyszenie/4/wstap-do-sito


Kwestionariusz członka SITO Poznań proszę przesłać na adres sito@sito.poznan.pl

 

Strona używa plików cookies. Wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki.