poniedziałek, 25 października 2021
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział poznański

Wydarzenia


Sekcja


XIX Walne Zgromadzenie Członków Oddziału


Zarząd Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa,
Oddziału Poznańskiego,
uprzejmie zawiadamia,
że dnia 10 maja 2011 r. o godzinie 16.00
w sali nr 119
budynku Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Poznaniu,
przy ul. Wieniawskiego 5/9 odbędzie się

XIX WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU


Przy braku quorum ustala się drugi termin zebrania na godzinę 16.30.


Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.

3. Wybór Komisji: Mandatowej, Wyborczej, Skrutacyjnej, Uchwał i wniosków.

4. Odczytanie protokołu z XIX Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

5. Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Oddziału, Sądu Koleżeńskiego.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

7. Dyskusja nad sprawozdaniami.

8. Przedstawienie planu pracy na rok 2012.

9. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

10. Wybór nowego Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.

11. Wybór delegatów na XIX Krajowy Walny Zjazd Delegatów SITO w Rzeszowie.

12. Przyjęcie uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia.

13. Wolne głosy.

14. Ogłoszenie składu nowo wybranego Zarządu.

15. Zakończenie Zebrania.
 


Wszystkich członków serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu.

Strona używa plików cookies. Wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki.