poniedziałek, 25 października 2021
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział poznański

Wydarzenia


Sekcja


XX Walne Zgromadzenie Członków Oddziału SITOZAWIADOMIENIE


Zarząd Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa,
Oddziału Poznańskiego, uprzejmie zawiadamia, że dnia

11 maja 2015 r. o godzinie 16.00

w sali nr 119 budynku Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT        
                w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 5/9 odbędzie się

XX WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO SITO

 

Przy braku quorum ustala się drugi termin zebrania na godzinę 16.30


Porządek obrad:

1.    Otwarcie.
2.    Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.
3.    Wybór Komisji: Mandatowej, Wyborczej, Skrutacyjnej, Uchwał i wniosków.
4.    Odczytanie protokołu z XX Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.
5.    Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Oddziału, Sądu Koleżeńskiego.
6.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7.    Dyskusja nad sprawozdaniami.
8.    Przedstawienie planu pracy na rok 2016.
9.    Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
10.    Wybór nowego Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
11.    Wybór delegatów na XX Krajowy Walny Zjazd Delegatów SITO w Lublinie.
12.    Przyjęcie uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia.
13.    Wolne głosy.
14.    Ogłoszenie składu nowo wybranego Zarządu.
15.    Zakończenie Zebrania.
 

Wszystkich członków prosimy o wzięcie udziału w zebraniu.

 

Strona używa plików cookies. Wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki.