poniedziałek, 25 października 2021
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział poznański

Wydarzenia


Sekcja


List otwarty do Prezydenta Miasta Poznania


LIST OTWARTY

Poznań, dnia 17 września 2012 r.Pan
Ryszard Grobelny
Prezydent Miasta Poznania


Szanowny Panie Prezydencie,

  Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Poznaniu pragnie wyrazić swój sprzeciw wobec planów połączenia Palmiarni Poznańskiej z Usługami Komunalnymi i Wielkopolskim Ogrodem Zoologicznym w jedną jednostkę miejską mającą jednego dyrektora.

  Jak powszechnie wiadomo, Palmiarnia Poznańska, Usługi Komunalne i Wielkopolski Park Zoologiczny znajdują się pod jednym zarządem w pionie Gospodarki Komunalnej i podlegają pod jednego zastępce dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej.

  Palmiarnia Poznańska, wyjątkowy rarytas w skali kraju, jeden z większych ogrodów tego typu w Europie, o ponad stuletniej tradycji, jak również Wielkopolski Park Zoologiczny, sukcesywnie, planowo, rozbudowywany są jedynymi atrakcji naszego miasta.

Na ich atrakcyjność wpłynęły nie tylko inwestowane w rozbudowę pieniądze, ale przede wszystkim wizje i palny specjalistów – bezpośrednio czuwających i odpowiadających za te instytucje. Obawiamy się, że traktowanie tych wyjątkowych, przyrodniczych, żywych jednostek na równi z innymi może przynieść tylko ujemne skutki, zahamować rozwój i ich atrakcyjność.
Istniejąca obecnie forma z jednym dyrektorem do każdej jednostki pozwala fachowcom rozwijać, planować, rozbudowywać, bezpośrednio wpływać na losy tak ważnych dla miasta Poznania instytucji. Któż bowiem zna lepiej potrzeby i możliwości tych dwóch przyrodniczych jednostek jak fachowcy – dyrektorzy danej branży.

 Połączenie ww. trzech instytucji jest naszym zdaniem planem nieprzemyślanym. Żadna inna forma organizacyjna nie jest w stanie zastąpić jednostki, która sprzyja dobremu rozwojowi  inicjatyw i przedsiębiorczości.

Propozycja połączenia trzech jednostek miejskich oraz reorganizacja będzie wiązała się z redukcją etatów a to spowoduje zwolnienie pracowników z wieloletnim doświadczeniem. Redukcja etatów nie przyniesie zysków, wręcz przeciwnie będzie generować koszty, które mogą przewyższyć spektakularne oszczędności w kwocie 300 tysięcy złotych, które miasto planuje zaoszczędzić.
Pragniemy nadmienić, iż jednostka o charakterze przyrodniczym nie może być poddawana technokratycznemu myśleniu.

 W związku z tym warto się zastanowić jakie inne struktury warto sztucznie wytworzyć, by zapewnić lepsze warunki dla rozwoju gospodarczo-społecznego.

Z wyrazami szacunku

Prezes Oddziału Poznańskiego SITO
Andrzej Aumiller


Poniżej znajduje się List Otwarty do Pana Prezydenta Miasta Poznania.

Strona używa plików cookies. Wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki.