poniedziałek, 25 października 2021
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział poznański

Kursy i szkolenia


Sekcja


Inspektor Nadzoru Terenów ZieleniVI edycja
Kurs

INSPEKTOR NADZORU TERENÓW ZIELENI

1 - 6 grudzień 2014 r.
Poznań


 
Stowarzyszenia Naukowo – Techniczne Inżynierów  i Techników Ogrodnictwa odział w Poznaniu zaprasza na VI edycję kursu INSPEKTOR NADZORU TERENÓW ZIELENI.
SITO oddział w Poznaniu posiada statutowe uprawnienia do prowadzenia kursów i nadawania uprawnień branżowych.

Kurs kierowany jest m.in. do  osób – specjalistów w dziedzinie budowy i konserwacji zatrudnionych w firmach wykonawczych, spółdzielniach  mieszkaniowych, urzędach administracji samorządowej i jednostkach pomocniczych  zajmujących się budową i konserwacją terenów zieleni,  a przede wszystkim prowadzących nadzór w zakresie budowy terenów zieleni. Propozycja kursu jest kierowana do osób, jako kolejny stopień ich kwalifikacji w zawodzie.
Kurs jest odpowiedzią na duże zainteresowanie inwestorów, rosnące wymagania w zakresie fachowego nadzoru nad  prowadzeniem prac w terenach zieleni.


Warunkiem uczestnictwa w kursie są:

• wyższe wykształcenie magisterskie ogrodnicze, leśne, rolnicze, ochrony środowiska lub pokrewne

- minimum 3 lata praktyki w budowie terenów zieleni,
 

• wyższe wykształcenie inżynierskie ogrodnicze, leśne, rolnicze, ochrony środowiska lub pokrewne

- minimum 5 lat praktyki w budowie terenów zieleni,


 • technik ogrodnictwa, leśnictwa, rolnictwa, ochrony środowiska lub pokrewne

- minimum 8 lat pracy w budowie terenów zieleni,


Wykształcenie oraz staż pracy wymaga potwierdzenia stosownymi dokumentami.
Zainteresowane osoby przesyłają karty zgłoszeniowe (do pobrania na stronie SITO-poniżej), w których m.in. należy wyszczególnić doświadczenia zawodowe.
Organizatorzy kursu na podstawie przysłanych formularzy zgłoszeniowych dokonają ostatecznej weryfikacji uczestników.
O zakwalifikowaniu się na kurs, zainteresowany zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem.


KOSZT UCZESTNICTWA:

3.300 zł  brutto
Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, serwis kawowy i obiady.
Koszt kursu nie obejmuje kosztów noclegów.

PŁATNOŚĆ ZA KURS:

Należność  prosimy przelać na konto SITO:
PKO BP I O/Poznań
35 1020 4027 0000 1202 0031 1654
z dopiskiem: udział w kursie „Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni”.
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Poznaniu wystawi faktury  za wpłaconą należność.

MIEJSCE  KURSU:

FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT
RADA W POZNANIU
ul. Wieniawskiego 5/9
61-712 Poznań

TERMIN KURSU:

1 - 6 grudnia 2014 r.

PLANOWANY CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:

45 godzin.


Podczas kursu przedstawione zostaną zagadnienia z tematyki obejmującej m.in. :


1. Obowiązujące przepisy prawne z zakresu:

- ochrona przyrody
- ochrona lasów
- ochrona środowiska
- prawo budowlane
- ochrona roślin
- ochrona zabytków
- zamówienia  publiczne
- BHP
i ich interpretacja.


2. Funkcja i zakres czynności Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.
3. Wybrane zagadnienia z zakresu gleboznawstwa, nawożenia, fitopatologii, entomologii niezbędne w pracy Inspektora Nadzoru.
4. Dokumentacja geodezyjna, projektowa, ekspertyzy, czytanie i interpretacja.
5. Podstawy kosztorysowania prac w terenach zieleni.
6. Zieleń zabytkowa, nadzór nad wykonaniem prac rewaloryzacyjnych i zabiegów pielęgnacyjnych oraz zasady współpracy ze służbami konserwatorskimi.
7. Nadzór nad pracami związanymi z pielęgnacją drzew z zastosowaniem technik linowych.
8. Dobór roślinności w zależności od charakteru terenu zieleni.
9. Inwentaryzacja dendrologiczna.
10. Zieleń przydrożna i autostradowa – zakres działań Inspektora Nadzoru.
11. Nadzór nad pracami w zieleni autostradowej, zabytkowej, miejskiej oraz innych typach terenów zieleni.


Szczegółowy program przedstawiony zostanie osobom, które zostaną zakwalifikowane na kurs Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni.
Sesje wykładowe uzupełnione będą ćwiczeniami praktycznymi.
Zajęcia poprowadzą zarówno pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jak i specjaliści oraz praktycy w poszczególnych dziedzinach związanych z budową terenów zieleni.


Organizator:

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Oddział Poznański
Sekcja Terenów Zieleni

Dyrektor kursu:

mgr inż. Andrzej Aumiller

Kierownictwo kursu:

mgr inż. Barbara Hoffmann
mgr inż. Michał Grewling
mgr inż. Ewa Raczkowska

Koordynator prezentacji promocyjnych:

 mgr Agnieszka Mueller – Antczak

Szczegółowe informacje w biurze SITO:

telefon: 61 853 67 16
sito@sito.poznan.pl

Serdecznie zapraszamy!

Strona używa plików cookies. Wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki.