wtorek, 7 lipca 2020
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział poznański

Kursy i szkolenia


Sekcja


VII Zasady Cięcia Drzew i Krzewów Ozdobnych


 

 

 

 

Szkolenie
VII edycja

ZASADY CIĘCIA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH

23 październik 2015 r. (piątek)
PoznańStowarzyszenia Naukowo – Techniczne Inżynierów  i Techników Ogrodnictwa, oddział w Poznaniu, Sekcja Terenów Zieleni zaprasza na VII edycję szkolenia „Zasady cięcia drzew i krzewów ozdobnych”.

SITO oddział w Poznaniu posiada statutowe uprawnienia do prowadzenia szkoleń i kursów  i nadawania uprawnień branżowych.

Szkolenie kierowane jest m.in. do  osób, które zajmują się pielęgnacją zieleni oraz jej utrzymaniem we właściwym stanie.
Szkolenie podzielone jest na dwie części: teoretyczną i praktyczną.
Organizator zapewnia uczestnikom odbycie ćwiczeń praktycznych omawianych cięć na dostarczonym materiale.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Część I obejmuje:

Obowiązujące przepisy prawne (Ustawa o ochronie przyrody) dotyczące ochrony terenów zieleni i zadrzewień ze szczególnym uwzględnieniem zapisu o zniszczeniu drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowanym niewłaściwie wykonanymi zabiegami pielęgnacyjnymi.


Część II obejmuje:

ZASADY CIĘCIA ROŚLIN OZDOBNYCH

I. WSTĘP

Wprowadzenie do zasad cięcia. Omówienie na przykładach objawów starzenia się roślin, drobnienia kwiatostanów, utraty regularnego pokroju roślin, przemarznięcia pędów, tworzenia się odrostów itd.

II. KRZEWY LIŚCIASTE

1. Cięcie w pierwszym roku po posadzeniu roślin.

1.1 Termin cięcia.
1.2 Cięcie roślin z tzw. gołym korzeniem.
1.3 Cięcie krzewów liściastych w pojemnikach.
1.4 Cięcie krzewów karłowych i samoistnie krzewiących się.
1.5 Cięcie roślin kwitnących na pędach jednorocznych.
1.6 Cięcie krzewów kwitnących wiosną.
1.7 Rośliny nie wymagające corocznego cięcia.

2. Cięcie w następnych latach uprawy:

-  cięcie prześwietlające,
-  cięcie odmładzające.

3. Stosowanie preparatów grzybobójczych

III. ROŚLINY  PNĄCE

- cięcie zimowe, cięcie letnie.
- cięcie zimowe po przymrozkach,
- cięcie w okresie wegetacji,
 - usuwanie chorych  pędów.

IV. RÓŻE

pnące                 -     cięcie wiosenne, cięcie prześwietlające, cięcie w okresie wegetacji,            
rabatowe           -     cięcie wiosenne, cięcie pielęgnacyjne,
okrywowe         -    cięcie po posadzeniu, cięcie prześwietlające,
pienne               -     cięcie wiosenne, cięcie pielęgnacyjne.

V. ROŚLINY OKRYWOWE

Cięcie w celu rozkrzewienia się roślin, cięcie pielęgnacyjne.

VI. ROŚLINY ZIMOZIELONE

Termin cięcia. Cięcie w okresie wegetacji.

VII. ŻYWOPŁOTY

1. Szpaler niecięty z drzew i krzewów:

-  cięcie korygujące,
- cięcie prześwietlające,


    2. Żywopłoty cięte:

                - cięcie w pierwszym roku po posadzeniu,
               - cięcie w latach następnych,
               - cięcie na zielono -  w okresie wegetacji.

VIII. ROŚLINY IGLASTE

1. Cięcie drzew iglastych: wyprowadzenie przewodnika,  korekta korony, prowadzenie szpaleru.
2. Cięcie żywopłotów z roślin iglastych. Cięcie roślin po posadzeniu.
3. Cięcie roślin płożących i okrywowych:

- przycięcie po posadzeniu (rozkrzewienie),
- cięcie w następnych latach (korekta wzrostu).

4. Cięcie roślin formowanych i szczepionych:

-  formowanie roślin,
- wyprowadzeniu przewodnika,
- formowanie korony,
- usuwanie odrostów.

 IX. DRZEWA ALEJOWE

-  forma pienna, wyprowadzanie formy piennej,
-  formy pokrojowe – szczepienie, odmładzanie,
-  odmładzanie koron.

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ:

do 15 październik 2015 r.

KOSZT UCZESTNICTWA: 

300,00  zł + 23 % VAT

Organizator zapewnia materiał do ćwiczeń (drzewa, krzewy) oraz serwis kawowy.
Termin płatności do  16 października 2015 r.
Nie wniesienie pełnej opłaty za szkolenie skutkuje wstrzymaniem wydania zaświadczenia
o ukończonym szkoleniu.

PŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE:

Należność  prosimy przelać na konto SITO:
PKO BP I O/Poznań
35 1020 4027 0000 1202 0031 1654
z dopiskiem: udział w szkoleniu „Zasady cięcia drzew i krzewów ozdobnych”.
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Poznaniu wystawi faktury za wpłaconą należność.

MIEJSCE  SZKOLENIA:

FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT
RADA W POZNANIU
ul. Wieniawskiego 5/9
61-712 Poznań

TERMIN SZKOLENIA:

23 październik 2015 r. (piątek)

PLANOWANY CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:

5-6 godzin.

Zajęcia będą podzielone na część teoretyczną i praktyczną.
Zakres zajęć może ulec zmianie w trakcie trwania kursu w zależności od potrzeb praktycznych uczestników.

Organizator:

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Oddział Poznań
Sekcja Terenów Zieleni.

Część praktyczną poprowadzi:

mgr inż. Tomasz Talarczyk

Szczegółowe informacje w biurze SITO:
telefon: 61 853 67 16
sito@sito.poznan.pl
     
Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.

W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora Strona Zamawiająca otrzyma pełny zwrot wpłaconej na konto Organizatora zapłaty.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.

SITO Oddział w Poznaniu może zorganizować szkolenie 'Zasady cięcia drzew i krzewów ozdobnych' dla grup pracowników w miejscu pracy.
Terminy i koszt szkolenia do uzgodnienia.
 

Serdecznie zapraszamy!

Strona używa plików cookies. Wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki.