poniedziałek, 25 października 2021
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział poznański

Kursy i szkolenia


Sekcja


Konferencja "Zieleń a jakość życia"


 

 

 

 

 

 

 

 
Konferencja
ZIELEŃ A JAKOŚĆ ŻYCIA

17 czerwca 2016 (piątek)
Poznań   


Stowarzyszenia Naukowo – Techniczne Inżynierów  i Techników Ogrodnictwa, oddział w Poznaniu, Sekcja Terenów Zieleni zaprasza na konferencję „ZIELEŃ A JAKOŚĆ ŻYCIA”.  

Konferencja zorganizowana zostanie wraz z:

Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu

Zakładem Lasów Poznańskich

Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Konferencja „ZIELEŃ A JAKOŚĆ ŻYCIA” kierowana jest do pracowników służb zieleni wszystkich jednostek administracji rządowej, samorządowej oraz zajmujących się projektowaniem, budową, konserwacją zieleni, ochroną a także do studentów.

Wykładowcami będą specjaliści z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz praktycy w poszczególnych dziedzinach związanych z budową, projektowaniem, konserwacją i ochroną terenów zieleni.

 

Program konferencji „Zieleń a jakość życia”

 

I Sesja tematyczna

Wpływ zieleni na jakość życia.

Czy wycinka drzew to samo zło?

Rola Inspektora nadzoru terenów zieleni.

Znaczenie zieleni przyulicznej.

II Sesja tematyczna

Dobry projekt terenu zieleni początkiem dobrej zmiany przestrzeni.

Rośliny ozdobne do stosowania w terenach zieleni.

Piękno roślin drzewiastych przez cały rok.

III Sesja tematyczna

Lasy komunalne jako tereny rekreacyjne w strukturze przestrzennej miasta.

Tereny zieleni zabytkowej a współczesność.

Rewaloryzacja / rewitalizacja terenów fortecznych.

Zielone kamienice - efekt przemiany betonowych podwórek.

IV Sesja tematyczna

Zewnętrzne źródła finansowania i inwestycji w zieloną przestrzeń.

Formy międzysamorządowej współpracy w zakresie podejmowania inicjatyw na rzecz środowiska przyrodniczego.

 

TERMIN KONFERENCJI:
17 czerwca 2016 r. (piątek)

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ:
do 6 czerwca 2016 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:  400  zł + 23 % VAT

Członkowie SITO  - 350 zł + 23 % VAT,

Studenci – 100 zł + 23 % VAT

Organizator zapewnia obiad, serwis kawowy i materiały konferencyjne.

TERMIN PŁATNOŚCI:
do  6 czerwca 2016 r.

PŁATNOŚĆ ZA KONFERENCJĘ:

Należność  prosimy przelać na konto SITO:
PKO BP I O/Poznań
35 1020 4027 0000 1202 0031 1654
z dopiskiem: udział w konferencji ”ZIELEN A JAKOŚĆ ŻYCIA”.
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Poznaniu wystawi faktury za wpłaconą należność.

MIEJSCE  KONFERENCJI:

Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 165
60-594 Poznań

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział Poznań
Sekcja Terenów Zieleni.

Szczegółowe informacje w biurze SITO:
telefon: 61 853 67 16
sito@sito.poznan.pl    

Zgłoszenie udziału w Konferencji „Zieleń a jakość życia” należy przesłać pocztą na adres
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Oddział Poznański
ul. Wieniawskiego 5/9  
61-712 Poznań
 
lub drogą elektroniczną
sito@sito.poznan.pl   


Organizator ma prawo odwołać konferencję
z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.
W przypadku odwołania konferencji przez Organizatora
Strona Zamawiająca otrzyma pełny zwrot wpłaconej na konto Organizatora zapłaty.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

 

zdjęcie
Paweł Adler
 

Strona używa plików cookies. Wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki.