poniedziałek, 25 października 2021
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział poznański

Kursy i szkolenia


Sekcja


NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW


 

Szkolenie

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW

17 lutego 2017 r. (piątek)
Poznań

 

Stowarzyszenia Naukowo – Techniczne Inżynierów  i Techników Ogrodnictwa, oddział w Poznaniu, Sekcja Terenów Zieleni zaprasza  na szkolenie „Nowe przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów”.

W związku z kolejną zmianą przepisów ustawy o ochronie przyrody organizujemy szkolenie, które ma celu zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami  prawa w zakresie usuwania drzew i krzewów. Szkolenie kierujemy do wszystkich zainteresowanych, w szczególności pracowników administracji samorządowej. Uczestnikom zostaną przedstawione wzory pism, informacje w sprawie naliczania opłat, nasadzeń kompensacyjnych i szereg innych.
 Istnieje możliwość wcześniejszego zgłoszenia dodatkowych zagadnień związanych z przedmiotową tematyką, których wyjaśnienie uczestnik chciałby uzyskać podczas szkolenia.

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Wojciech Potapowicz
Główny Specjalista Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

SITO oddział w Poznaniu posiada statutowe uprawnienia do prowadzenia szkoleń i kursów i nadawania uprawnień branżowych.

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ:

do 11 lutego 2017 r.

KOSZT UCZESTNICTWA: 

240,00  zł + 23 % VAT

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Termin płatności do  11 lutego 2017 r.

PŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE:

Należność  prosimy przelać na konto SITO:
PKO BP I O/Poznań
35 1020 4027 0000 1202 0031 1654
z dopiskiem: udział w szkoleniu „Nowe przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów”.
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Poznaniu wystawi faktury za wpłaconą należność.

MIEJSCE  SZKOLENIA:

FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT
RADA W POZNANIU
ul. Wieniawskiego 5/9
61-712 Poznań
Sala 118 (I piętro NOT)

PLANOWANY CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:

9.00-14.00/15.00
Zakres zajęć może ulec zmianie w trakcie trwania kursu w zależności od potrzeb praktycznych uczestników.

Szczegółowe informacje w biurze SITO:
telefon: 61 853 67 16
sito@sito.poznan.pl
     
Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.

W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora Strona Zamawiająca otrzyma pełny zwrot wpłaconej na konto Organizatora zapłaty.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.
 

Serdecznie zapraszamy!

Zdjęcie źródło:
http://www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/juz-obowiazuja-nowe-przepisy-dot-ochrony-zieleni-i-zadrzewien

Strona używa plików cookies. Wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki.