poniedziałek, 25 października 2021
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział poznański

Kursy i szkolenia


Sekcja


XIV Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni


XIV edycja
INSPEKTOR NADZORU TERENÓW ZIELENI

11-16 marca 2019 r.
Poznań

 

Stowarzyszenia Naukowo – Techniczne Inżynierów  i Techników Ogrodnictwa odział w Poznaniu zaprasza na
XIV edycję kursu INSPEKTOR NADZORU TERENÓW ZIELENI.

SITO oddział w Poznaniu posiada statutowe uprawnienia do prowadzenia kursów i nadawania uprawnień branżowych.

      Kurs kierowany jest m.in. do  osób – specjalistów w dziedzinie budowy i konserwacji zatrudnionych w firmach wykonawczych, spółdzielniach  mieszkaniowych, urzędach administracji samorządowej i jednostkach pomocniczych  zajmujących się budową i konserwacją terenów zieleni,  a przede wszystkim prowadzących nadzór w zakresie budowy terenów zieleni. Propozycja kursu jest kierowana do osób, jako kolejny stopień ich kwalifikacji w zawodzie.
Kurs jest odpowiedzią na duże zainteresowanie inwestorów, rosnące wymagania w zakresie fachowego nadzoru nad  prowadzeniem prac w terenach zieleni.

 Warunkiem uczestnictwa w kursie są:

• wyższe wykształcenie magisterskie ogrodnicze, leśne, rolnicze, ochrony środowiska lub pokrewne

- minimum 3 lata praktyki w budowie terenów zieleni,
 

 • wyższe wykształcenie inżynierskie ogrodnicze, leśne, rolnicze, ochrony środowiska lub pokrewne

- minimum 5 lat praktyki w budowie terenów zieleni,
 

• technik ogrodnictwa, leśnictwa, rolnictwa, ochrony środowiska lub pokrewne

- minimum 8 lat pracy w budowie terenów zieleni,
 

Wykształcenie oraz staż pracy wymaga potwierdzenia stosownymi dokumentami.
Zainteresowane osoby przesyłają karty zgłoszeniowe (do pobrania na stronie SITO), w których m.in. należy wyszczególnić doświadczenia zawodowe.

Organizatorzy kursu na podstawie przysłanych formularzy zgłoszeniowych dokonają ostatecznej weryfikacji uczestników.
O zakwalifikowaniu się na kurs, zainteresowany zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem.


KOSZT UCZESTNICTWA:
3.300 zł.  brutto

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, serwis kawowy i obiady.
Koszt kursu nie obejmuje kosztów noclegów.

PŁATNOŚĆ ZA KURS:
Należność  prosimy przelać na konto SITO:
PKO BP  S.A. w Poznaniu
35 1020 4027 0000 1202 0031 1654
z dopiskiem: udział w kursie „Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni”.

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Poznaniu wystawi faktury  za wpłaconą należność.

MIEJSCE  KURSU:
FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT
RADA W POZNANIU
ul. Wieniawskiego 5/9
61-712 Poznań
Sala 211, II piętro

TERMIN KURSU:
11-16 marca 2019 r.

PLANOWANY CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:
45 godzin.

Podczas kursu przedstawione zostaną zagadnienia z tematyki obejmującej m.in. :

1. Obowiązujące przepisy prawne z zakresu:

- ochrona przyrody
- ochrona lasów
- ochrona środowiska
- prawo budowlane
- ochrona roślin
- ochrona zabytków
- zamówienia  publiczne
- BHP
i ich interpretacja.

2. Funkcja i zakres czynności Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.

3. Wybrane zagadnienia z zakresu gleboznawstwa, nawożenia, fitopatologii, entomologii niezbędne w pracy Inspektora Nadzoru.

4. Dokumentacja geodezyjna, projektowa, ekspertyzy, czytanie i interpretacja.

5. Podstawy kosztorysowania prac w terenach zieleni.

6. Zieleń zabytkowa, nadzór nad wykonaniem prac rewaloryzacyjnych i zabiegów pielęgnacyjnych oraz zasady współpracy ze służbami konserwatorskimi.

7. Nadzór nad pracami związanymi z pielęgnacją drzew z zastosowaniem technik linowych.

8. Dobór roślinności w zależności od charakteru terenu zieleni.

9. Inwentaryzacja dendrologiczna.

10. Zieleń przydrożna i autostradowa – zakres działań Inspektora Nadzoru.

11. Nadzór nad pracami w zieleni autostradowej, zabytkowej, miejskiej oraz innych typach terenów zieleni.
 

Szczegółowy program przedstawiony zostanie osobom, które zostaną zakwalifikowane na kurs Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni.

Sesje wykładowe uzupełnione będą ćwiczeniami praktycznymi.

Zajęcia poprowadzą zarówno pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jak i specjaliści oraz praktycy w poszczególnych dziedzinach związanych z budową terenów zieleni.


Organizator:
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Oddział Poznański
Sekcja Terenów Zieleni.

Szczegółowe informacje w biurze SITO:
telefon: 61 853 67 16
sito@sito.poznan.pl

Organizator ma prawo odwołać kurs z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.

W przypadku odwołania kursu przez Organizatora Strona Zamawiająca otrzyma pełny zwrot wpłaconej na konto Organizatora zapłaty.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Strona używa plików cookies. Wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki.