poniedziałek, 25 października 2021
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział poznański

Kursy i szkolenia


Sekcja


16. INSPEKTOR NADZORU TERENÓW ZIELENI


16. edycja
INSPEKTOR NADZORU TERENÓW ZIELENI

18-28 stycznia 2021 r.
Poznań

 

Stowarzyszenia Naukowo – Techniczne Inżynierów  i Techników Ogrodnictwa odział w Poznaniu zaprasza na
16. edycję kursu INSPEKTOR NADZORU TERENÓW ZIELENI.

 

SITO oddział w Poznaniu posiada statutowe uprawnienia do prowadzenia kursów i nadawania uprawnień branżowych.

      Kurs kierowany jest m.in. do  osób – specjalistów w dziedzinie budowy i konserwacji zatrudnionych w firmach wykonawczych, spółdzielniach  mieszkaniowych, urzędach administracji samorządowej i jednostkach pomocniczych  zajmujących się budową i konserwacją terenów zieleni,  a przede wszystkim prowadzących nadzór w zakresie budowy terenów zieleni. Propozycja kursu jest kierowana do osób, jako kolejny stopień ich kwalifikacji w zawodzie.
Kurs jest odpowiedzią na duże zainteresowanie inwestorów, rosnące wymagania w zakresie fachowego nadzoru nad  prowadzeniem prac w terenach zieleni.

 Warunkiem uczestnictwa w kursie są:

• wyższe wykształcenie magisterskie ogrodnicze, architektury krajobrazu, leśne, rolnicze, lub pokrewne

- minimum 3 lata praktyki w budowie terenów zieleni,
 

 • wyższe wykształcenie inżynierskie ogrodnicze, architektury krajobrazu, leśne, rolnicze,  lub pokrewne

- minimum 5 lat praktyki w budowie terenów zieleni,
 

• technik ogrodnictwa,architektury krajobrazu, leśnictwa, rolnictwa, lub pokrewne

- minimum 8 lat pracy w budowie terenów zieleni,
 

Wykształcenie oraz staż pracy wymaga potwierdzenia stosownymi dokumentami.
Zainteresowane osoby przesyłają karty zgłoszeniowe (do pobrania na stronie SITO), w których m.in. należy wyszczególnić doświadczenia zawodowe.

Organizatorzy kursu na podstawie przysłanych formularzy zgłoszeniowych dokonają ostatecznej weryfikacji uczestników.
O zakwalifikowaniu się na kurs, zainteresowany zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem.

 

ZAJĘCIA PODZIELONE SĄ NA DWIE CZĘŚCI:

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE W TRYBIE ON-LINE

18- 26 stycznia 2021 r.

(poniedziałek – piątek, poniedziałek-wtorek)
godzina 09.00-14.00

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W TRYBIE STACJONARNYM (POZNAŃ)

27-28 stycznia 2021

godzina 8.00-13.30
zajęcia praktyczne odbędą się w trybie stacjonarnym w Poznaniu
(miejsce Dom Technika FSNT NOT)

 

EGZAMIN

28 stycznia 2021

godzina 15.00-17.00
Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym w Poznaniu (Dom Technika FSNT NOT)

 

KOSZT UCZESTNICTWA:
3.300 zł.  brutto

Cena obejmuje koszt kursu, materiały szkoleniowe, poczęstunek, przeprowadzenie egzaminu, świadectwa itp.
Koszt kursu nie obejmuje kosztów noclegów.

PŁATNOŚĆ ZA KURS:
Należność  prosimy przelać na konto SITO:
PKO BP  S.A. w Poznaniu
35 1020 4027 0000 1202 0031 1654
z dopiskiem: udział w kursie „Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni”.

RATY:  Istnieje możliwość zapłaty w dwóch ratach:

I rata płatna do dnia rozpoczęcia kursu;
II rata płatna w trakcie kursu;

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Poznaniu wystawi faktury  za wpłaconą należność.

MIEJSCE  KURSU (ZAJĘCIA STACJONARNE):
FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT
RADA W POZNANIU
ul. Wieniawskiego 5/9
61-712 Poznań
Sala 211 II piętro

TERMIN KURSU:
18-28 stycznia 2021 r.

Szczegółowy program przedstawiony zostanie osobom, które zostaną zakwalifikowane na kurs Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni.

Sesje wykładowe uzupełnione będą ćwiczeniami praktycznymi w terenie.

Zajęcia poprowadzą zarówno pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jak i specjaliści oraz praktycy w poszczególnych dziedzinach związanych z budową terenów zieleni.


Organizator:
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Oddział Poznański
Sekcja Terenów Zieleni.

Szczegółowe informacje w biurze SITO:
telefon: 61 853 67 16
kom.      602 769 771
sito@sito.poznan.pl
www.sito.poznan.pl

Organizator ma prawo odwołać kurs z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.

W przypadku odwołania kursu przez Organizatora Strona Zamawiająca otrzyma pełny zwrot wpłaconej na konto Organizatora zapłaty.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.

 

Podczas kursu przedstawione zostaną zagadnienia z tematyki obejmującej m.in. :

 

 • Obowiązujące przepisy prawne z zakresu:

- ochrona przyrody
- ochrona lasów
- ochrona środowiska
- prawo budowlane
-zagospodarowanie przestrzenne
- ochrona roślin
- ochrona zabytków
- zamówienia  publiczne
- BHP

 • Podstawy geodezji.

 • Wybrane zagadnienia z zakresu gleboznawstwa, nawożenia, fitopatologii, entomologii niezbędne w pracy Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni (INTZ)

 • Funkcja i zakres czynności INTZ oraz specyfika pracy miejskiego inspektora nadzoru.

 • Specyfika pracy INTZ przy budowie dróg szybkiego ruchu

 • Zieleń przyuliczna. Sadzenie roślin w trudnych warunkach miejskich, uwarunkowania pasa drogowego, wymagania wobec INTZ

 • Współpraca INTZ ze Służbami Konserwatorskimi.

 • Zamówienia publiczne .Podstawy kosztorysowania prac w terenach zieleni.

 • Finansowanie ze źródeł zewnętrznych prac w terenach zieleni     

 • Dendrologia

 • Nowoczesne metody diagnostyki drzew i  inwentaryzacji   dendrologicznej        

 • Gospodarka drzewostanem, pomiary, sortymentacja, rozpoznawanie po przekroju pnia

 • Dobór mieszanek traw na projekty drogowe oraz zabiegi agrotechniczne

 • Nadzór nad pracami związanymi z pielęgnacją drzew z zastosowaniem technik linowych.

 • Normy jakościowe i ilościowe materiału roślinnego.

 • Diagnostyka potrzeb pokarmowych roślin w terenach zieleni.

 

Serdecznie zapraszamy !

Strona używa plików cookies. Wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki.