sobota, 13 kwietnia 2024
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział poznański

Kursy i szkolenia


Sekcja


19. ZASADY CIĘCIA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH


Szkolenie

19. edycja

ZASADY CIĘCIA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH

 22 MARZEC 2024 r. (piątek)
Poznań

 

Stowarzyszenia Naukowo – Techniczne Inżynierów  i Techników Ogrodnictwa oddział w Poznaniu, Sekcja Terenów Zieleni zaprasza na 19. edycję szkolenia „ZASADY CIĘCIA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH", które odbędzie się w dniu 22 MARCA 2024 r. (piątek).

SITO oddział w Poznaniu posiada statutowe uprawnienia do prowadzenia szkoleń i kursów  i nadawania uprawnień branżowych. Szkolenie kierowane jest m.in. do  osób, które zajmują się pielęgnacją zieleni oraz jej utrzymaniem we właściwym stanie.Szkolenie podzielone jest na dwie części: teoretyczną i praktyczną.
Organizator zapewnia uczestnikom odbycie ćwiczeń praktycznych omawianych cięć na dostarczonym materiale (zajęcia praktyczne odbędą się na dworze). Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Część I obejmuje:

Obowiązujące przepisy prawne (Ustawa o ochronie przyrody) dotyczące ochrony terenów zieleni i zadrzewień ze szczególnym uwzględnieniem zapisu o zniszczeniu drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowanym niewłaściwie wykonanymi zabiegami pielęgnacyjnymi.

Część II obejmuje:

ZASADY CIĘCIA ROŚLIN OZDOBNYCH

I. WSTĘP

Wprowadzenie do zasad cięcia. Omówienie na przykładach objawów starzenia się roślin, drobnienia kwiatostanów, utraty regularnego pokroju roślin, przemarznięcia pędów, tworzenia się odrostów itd.

II. KRZEWY LIŚCIASTE

1. Cięcie w pierwszym roku po posadzeniu roślin.

1.1 Termin cięcia.
1.2 Cięcie roślin z tzw. gołym korzeniem.
1.3 Cięcie krzewów liściastych w pojemnikach.
1.4 Cięcie krzewów karłowych i samoistnie krzewiących się.
1.5 Cięcie roślin kwitnących na pędach jednorocznych.
1.6 Cięcie krzewów kwitnących wiosną.
1.7 Rośliny nie wymagające corocznego cięcia.

2. Cięcie w następnych latach uprawy:

-  cięcie prześwietlające,
-  cięcie odmładzające.

3. Stosowanie preparatów grzybobójczych

III. ROŚLINY  PNĄCE

- cięcie zimowe, cięcie letnie.
- cięcie zimowe po przymrozkach,
- cięcie w okresie wegetacji,
 - usuwanie chorych  pędów.

IV. RÓŻE

pnące                 -     cięcie wiosenne, cięcie prześwietlające, cięcie w okresie wegetacji,            
rabatowe           -     cięcie wiosenne, cięcie pielęgnacyjne,
okrywowe         -    cięcie po posadzeniu, cięcie prześwietlające,
pienne               -     cięcie wiosenne, cięcie pielęgnacyjne.

V. ROŚLINY OKRYWOWE

Cięcie w celu rozkrzewienia się roślin, cięcie pielęgnacyjne.

VI. ROŚLINY ZIMOZIELONE

Termin cięcia. Cięcie w okresie wegetacji.

VII. ŻYWOPŁOTY

1. Szpaler niecięty z drzew i krzewów:

-  cięcie korygujące,
- cięcie prześwietlające,


  2. Żywopłoty cięte:

                - cięcie w pierwszym roku po posadzeniu,
               - cięcie w latach następnych,
               - cięcie na zielono -  w okresie wegetacji.

VIII. ROŚLINY IGLASTE

1. Cięcie drzew iglastych: wyprowadzenie przewodnika,  korekta korony, prowadzenie szpaleru.
2. Cięcie żywopłotów z roślin iglastych. Cięcie roślin po posadzeniu.
3. Cięcie roślin płożących i okrywowych:

- przycięcie po posadzeniu (rozkrzewienie),
- cięcie w następnych latach (korekta wzrostu).

4. Cięcie roślin formowanych i szczepionych:

-  formowanie roślin,
- wyprowadzeniu przewodnika,
- formowanie korony,
- usuwanie odrostów.

 IX. DRZEWA ALEJOWE

-  forma pienna, wyprowadzanie formy piennej,
-  formy pokrojowe – szczepienie, odmładzanie,
-  odmładzanie koron.

KOSZT UCZESTNICTWA: 

500,00  zł + 23 % VAT

Organizator zapewnia materiał do ćwiczeń (drzewa, krzewy).
Termin płatności do 11 marca 2024 r.
Nie wniesienie pełnej opłaty za szkolenie skutkuje wstrzymaniem wydania zaświadczenia o ukończonym szkoleniu.

PŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE:

Należność  prosimy przelać na konto SITO:
PKO BP S.A. w Poznaniu
35 1020 4027 0000 1202 0031 1654
z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika szkolenia ZCDiKO.
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Poznaniu wystawi faktury za wpłaconą należność.

TERMIN SZKOLENIA:

22 MARZEC 2024 r. (piątek)
Godzina 9.30-15.00

MIEJSCE  SZKOLENIA:

FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT
RADA W POZNANIU
ul. Wieniawskiego 5/9
61-712 Poznań
Sala 119, I piętro

PLANOWANY CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:

5-6 godzin.

Zajęcia będą podzielone na część teoretyczną i praktyczną.
Zakres zajęć może ulec zmianie w trakcie trwania kursu w zależności od potrzeb praktycznych uczestników.

Organizator:

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Oddział Poznań
Sekcja Terenów Zieleni.

 

Szczegółowe informacje w biurze SITO:
telefon: 61 853 67 16,  602 769 771
sito@sito.poznan.pl
     


Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.


Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.

Organizator ma prawo przełożyć lub odwołać szkolenie ze względu na sytuację epidemiologiczną
spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i wzrostem zachorowań.
 

W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora Strona Zamawiająca otrzyma pełny zwrot
wpłaconej na konto Organizatora zapłaty.

 

SITO Oddział w Poznaniu może zorganizować szkolenie 'Zasady cięcia drzew i krzewów ozdobnych'
dla grup pracowników w miejscu pracy.
Terminy i koszt szkolenia do uzgodnienia.
 

Serdecznie zapraszamy!

Strona używa plików cookies. Wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki.