sobota, 13 kwietnia 2024
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział poznański

Kursy i szkolenia


Sekcja


21.KURS INSPEKTOR NADZORU TERENÓW ZIELENI


21. edycja
INSPEKTOR NADZORU TERENÓW ZIELENI

04-09 marzec 2024 r.
Poznań

Stowarzyszenia Naukowo – Techniczne Inżynierów  i Techników Ogrodnictwa odział w Poznaniu zaprasza na
21. edycję kursu INSPEKTOR NADZORU TERENÓW ZIELENI.
 

SITO oddział w Poznaniu posiada statutowe uprawnienia do prowadzenia kursów i nadawania uprawnień branżowych.

      Kurs kierowany jest m.in. do  osób – specjalistów w dziedzinie budowy i konserwacji zatrudnionych w firmach wykonawczych, spółdzielniach  mieszkaniowych, urzędach administracji samorządowej i jednostkach pomocniczych  zajmujących się budową i konserwacją terenów zieleni,  a przede wszystkim prowadzących nadzór w zakresie budowy terenów zieleni. Propozycja kursu jest kierowana do osób, jako kolejny stopień ich kwalifikacji w zawodzie.
Kurs jest odpowiedzią na duże zainteresowanie inwestorów, rosnące wymagania w zakresie fachowego nadzoru nad  prowadzeniem prac w terenach zieleni.

 Warunkiem uczestnictwa w kursie są:

• wyższe wykształcenie magisterskie ogrodnicze, architektury krajobrazu, leśne, rolnicze, lub kierunki pokrewne (na kierunkach, które w swoich programach nauczania obejmują m.in. botanikę - fitosocjologia, dendrologię)

- minimum 3 lata praktyki w budowie terenów zieleni,
 

 • wyższe wykształcenie inżynierskie ogrodnicze, architektury krajobrazu, leśne, rolnicze,  lub kierunki pokrewne (na kierunkach, które w swoich programach nauczania obejmują m.in. botanikę - fitosocjologia, dendrologię)

- minimum 5 lat praktyki w budowie terenów zieleni,
 

• technik ogrodnictwa,architektury krajobrazu, leśnictwa, rolnictwa

- minimum 8 lat pracy w budowie terenów zieleni

 

Wykształcenie oraz staż pracy wymaga potwierdzenia stosownymi dokumentami.
Zainteresowane osoby przesyłają karty zgłoszeniowe (do pobrania na stronie SITO), w których m.in. należy wyszczególnić doświadczenia zawodowe.

Organizatorzy kursu na podstawie przysłanych formularzy zgłoszeniowych dokonają ostatecznej weryfikacji uczestników. O zakwalifikowaniu się na kurs, zainteresowany zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem.

 

TERMIN KURSU ZAJĘĆ W FORMIE STACJONARNEJ

04-08 marzec 2024 r. (poniedziałek - piątek)

EGZAMIN

09 marzec 2024 r. (sobota)

 

MIEJSCE KURSU

FSNT-NOT RADA W POZNANIU (DOM TECHNIKA)
ul. H, Wieniawskiego 5/9 w Poznaniu
Sala konferencyjna 119 / I piętro
 

KOSZT UCZESTNICTWA:

3 700,00 zł netto + 23 %VAT

Cena obejmuje koszt kursu, materiały szkoleniowe, poczęstunek, przeprowadzenie egzaminu, świadectwa itp.
Koszt kursu nie obejmuje kosztów noclegów


PŁATNOŚĆ ZA KURS:
Należność  prosimy przelać na konto SITO:
PKO BP  S.A. w Poznaniu
35 1020 4027 0000 1202 0031 1654
z dopiskiem: udział w kursie „Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni”.

RATY:  Istnieje możliwość zapłaty w dwóch ratach:

I rata płatna do dnia rozpoczęcia kursu;
II rata płatna w trakcie kursu;

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Poznaniu wystawi faktury  za wpłaconą należność.

UWAGA:

W przypadku sytuacji epidemiologicznej spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, wykładowców i organizatorów kursu INTZ zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia - termin oraz forma kursu może ulec zmianie, kurs może odbyć się w formie online. O powyższym każdy uczestnik kursu INTZ będzie na bieżąco informowany e-mailem przez organizatora.

 

Szczegółowy program przedstawiony zostanie osobom, które zostaną zakwalifikowane na kurs Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni.

Sesje wykładowe uzupełnione będą ćwiczeniami praktycznymi w terenie.

Zajęcia poprowadzą zarówno pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jak i specjaliści oraz praktycy w poszczególnych dziedzinach związanych z budową terenów zieleni.


Organizator:
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Oddział Poznański
Sekcja Terenów Zieleni.

Szczegółowe informacje w biurze SITO:
telefon:   61 853 67 16
kom.      602 769 771
sito@sito.poznan.pl
www.sito.poznan.pl

 

Organizator ma prawo odwołać kurs z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.

W przypadku odwołania kursu przez Organizatora Strona Zamawiająca otrzyma pełny zwrot wpłaconej na konto Organizatora zapłaty.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.

 

Podczas kursu przedstawione zostaną zagadnienia z tematyki obejmującej m.in. :


•    Obowiązujące przepisy prawne z zakresu:

- ochrona przyrody
- ochrona lasów
- ochrona środowiska
- prawo budowlane
- ochrona zabytków
- BHP

•    Wybrane zagadnienia z zakresu gleboznawstwa, nawożenia, fitopatologii, entomologii niezbędne w pracy Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni (INTZ)
•    Funkcja i zakres czynności INTZ oraz specyfika pracy miejskiego inspektora nadzoru.
•    Specyfika pracy INTZ przy budowie dróg szybkiego ruchu
•    Zieleń przyuliczna. Sadzenie roślin w trudnych warunkach miejskich, uwarunkowania pasa drogowego, wymagania wobec INTZ
•    Rewaloryzacja i rewitalizacja zabytkowych przestrzeni
•    Zamówienia publiczne .Podstawy kosztorysowania prac w terenach zieleni.
•    Finansowanie ze źródeł zewnętrznych prac w terenach zieleni     
•    Dendrologia
•    Nowoczesne metody diagnostyki drzew i  inwentaryzacji   dendrologicznej        
•    Gospodarka drzewostanem, pomiary, sortymentacja, rozpoznawanie po przekroju pnia
•    Łąki kwietne i trawniki dobór mieszanek trawnikowych
•    Nadzór nad pracami związanymi z pielęgnacją drzew z zastosowaniem technik linowych.
•    Normy jakościowe i ilościowe materiału roślinnego.
•    Diagnostyka potrzeb pokarmowych roślin w terenach zieleni.
•    Dokumentacja projektowo kosztorysowa w procesie inwestycyjnym

Strona używa plików cookies. Wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki.