poniedziałek, 25 października 2021
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział poznański

Kursy i szkolenia


Sekcja


Kurs Inspektor Nadzoru Prac w TZKurs
INSPEKTOR NADZORU PRAC W TERENACH ZIELENI
  05-10 marzec 2012 r.
Poznań

 

       Stowarzyszenia Naukowo – Techniczne Inżynierów  i Techników Ogrodnictwa, odział w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić Państwa na kurs INSPEKTOR NADZORU PRAC W TERENACH ZIELENI.
SITO oddział w Poznaniu posiada uprawnienia do prowadzenia kursów i nadawania uprawnień branżowych.

      Kurs kierowany jest m.in. do  osób – specjalistów w dziedzinie budowy i konserwacji zatrudnionych w  firmach wykonawczych, spółdzielniach  mieszkaniowych,  urzędach administracji samorządowej i jednostkach pomocniczych  zajmujących się budową i konserwacją terenów zieleni,   a przede wszystkim prowadzących nadzór w zakresie budowy terenów zieleni. Propozycja kursu jest kierowana do osób, które wcześniej ukończyły kurs na kierownika budowy terenów zieleni lub inne kursy o podobnym zakresie tematycznym organizowane przez inne organizacje szkoleniowe, jako kolejny stopień ich kwalifikacji w zawodzie. Kurs jest odpowiedzią na duże zainteresowanie inwestorów, rosnące wymagania w zakresie fachowego nadzoru nad  prowadzeniem prac w terenach zieleni.

 Warunkiem uczestnictwa w kursie są:
- wyższe wykształcenie ogrodnicze, leśne, rolnicze, a także wyższe - z zakresu  architektura, budownictwo, ochrona środowiska,
- minimum 3-5 lat praktyki w budowie terenów zieleni i prowadzeniu nadzorów inwestorskich,

Zainteresowane osoby przesyłają karty zgłoszeniowe (do pobrania na stronie SITO), w których m.in. należy wyszczególnić doświadczenia zawodowe.

Osobom, które ukończą z wynikiem pozytywnym kurs na inspektora budowy terenów zieleni, SITO podejmie się reprezentowania interesów kadry inżynieryjno – technicznej wobec administracji samorządowej.

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ: do 20 luty 2012 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:  3.300 zł brutto

PŁATNOŚĆ ZA KURS:
Należność w łącznej wysokości 3.300 zł. brutto prosimy przelać do dnia 24 lutego br. na konto SITO:

PKO BP I O/Poznań
35 1020 4027 0000 1202 0031 1654
z dopiskiem: udział w kursie „Inspektor Nadzoru Budowy Terenów Zieleni”.

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Poznaniu wystawi faktury  za wpłaconą należność.

ZAKWATEROWANIE:
Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów za pośrednictwem SITO.
Osoby zainteresowane zakwaterowaniem prosimy przesłać informację na adres e-mail SITO: sito@sito.poznan.pl

MIEJSCE  KURSU:
FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT
RADA W POZNANIU
ul. Wieniawskiego 5/9
61-712 Poznań

TERMIN KURSU:
05-10 marzec 2012 r.

PLANOWANY CZAS TRWANIA ZAJĘĆ :  45 godzin.

PROGRAM ZAJĘĆ (pełna informacja w późniejszym terminie):
I dzień    - sesje wykładowe,
II dzień   - sesje wykładowe,
III dzień  - sesje wykładowe, pokazy,
IV dzień  - sesje wykładowe,
V dzień  - sesje wykładowe, pokazy,
VI dzień - egzamin.

Ramowy program kursu przedstawia się następująco:
1. Obowiązujące przepisy prawne z zakresu:
- ochrona przyrody
- ochrona lasów
- ochrona środowiska
- prawo budowlane
- ochrona roślin
- ochrona zabytków
- zamówienia  publiczne
- bhp
i ich interpretacja niezbędna w pracy inspektora nadzoru.

2. Rola inspektora nadzoru na budowie terenów zieleni.
3. Zakres czynności inspektora nadzoru budowy terenów zieleni.
4. Główne problemy w pracy inspektora nadzoru,  sposoby ich rozwiązań.
5. Choroby i szkodniki drzew rozpoznawanie i dozwolone metody zwalczania ich.
6. Rodzaje dokumentacji technicznej (mapy) i jej wykorzystanie podczas nadzoru w terenach zieleni, dziennik budowy terenów zieleni.
7. Geodezja – dokumentacja geodezyjna.
8. Kosztorysowanie prac w terenach zieleni oraz kontroling kosztorysów na potrzeby inwestora.
9. Wykorzystanie sprzętu technicznego podczas budowy terenów zieleni.
10. Zieleń zabytkowa, nadzór nad wykonaniem prac rewaloryzacyjnych i zabiegów pielęgnacyjnych oraz zasady współpracy ze służbami konserwatorskimi.
11. Zajęcia praktyczne na przykładach zieleni m. Poznania w tym zieleni przy trasach komunikacyjnych, w parkach zabytkowych, pomnikach przyrody oraz innych obiektach terenów zieleni.
12. Nadzór nad pracami związanymi z pielęgnacją drzew z zastosowaniem technik linowych.
13. Zastosowanie drzew, krzewów i roślin ozdobnych – byliny i jednoroczne w terenach zieleni, pożądany dobór roślin, normy dla stosowanego przy budowie terenów zieleni materiału roślinnego.
14. Mała architektura w terenach zieleni.
15. Stosowane systemy nawodnień w terenach zieleni.
16. Inwentaryzacja terenów zieleni oraz zasady współpracy ze służbami ochrony środowiska.
17. Zieleń przydrożna i autostradowa – zakres działań inspektora nadzoru.
18. Nadzór nad pracami w przydrożnej zieleni miejskiej.

Z uwagi na proponowany program zajęcia będą się odbywały przez tydzień, przed i po południu zakładana ilość godzin wykładów - 45 godzin.
Zajęcia poprowadzą zarówno pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jak i specjaliści oraz praktycy w poszczególnych dziedzinach związanych z budową terenów zieleni.

Organizator:
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Oddział Poznań
Sekcja Terenów Zieleni.

Dyrektor kursu:
mgr inż. Andrzej Aumiller

Kierownictwo kursu:
mgr inż. Barbara Hoffmann
mgr inż. Michał Grewling
mgr inż. Ewa Raczkowska

Koordynator prezentacji promocyjnych:
mgr Agnieszka Mueller - Antczak

Szczegółowe informacje w biurze SITO:
telefon: 61 853 67 16
sito@sito.poznan.pl

Serdecznie zapraszamy!
 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu na 2 tygodnie przed planowanym terminem.
 

Strona używa plików cookies. Wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki.